Kiểm tra công vụ đột xuất tại huyện Chợ Mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 16/6, đoàn kiểm tra công vụ của tỉnh Bắc Kạn tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới.
Kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND xã Cao Kỳ.

Kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND xã Cao Kỳ.

Cụ thể, đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức ở 10 đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã: Cao Kỳ, Nông Hạ, Hòa Mục.

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc đeo thẻ và chấp hành giờ giấc làm việc; thực hiện tốt việc lập lịch công tác của cá nhân và của đơn vị trên hồ sơ công việc. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định. 100% thủ tục hành chính được xử lý đúng hạn.

Kiểm tra tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chợ Mới.

Kiểm tra tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chợ Mới.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, vẫn còn đơn vị chưa thực hiện tốt việc treo lịch công tác tại trụ sở để công dân theo dõi, nắm bắt. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và đề nghị khắc phục ngay./.

Xem thêm