Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Kỳ họp tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Chiều nay (31/7), Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu nghe báo cáo, tờ trình và chia tổ thảo luận.

Thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo số 429/BC-UBND ngày 03/7/2023 về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, cơ bản các đại biểu nhất trí với dự thảo báo cáo...

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Một số đại biểu đề nghị làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các ngành và địa phương đối với một số tồn tại, hạn chế thuộc các lĩnh vực…

Đại biểu Hoàng Thị Hồng (đơn vị bầu cử số 3 huyện Bạch Thông) thảo luận tại tổ.

Đại biểu Hoàng Thị Hồng (đơn vị bầu cử số 3 huyện Bạch Thông) thảo luận tại tổ.

Sáng mai (01/8), các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ./.

Xem thêm