Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 02/9/2023 tại huyện Chợ Mới.
Các đội tuyên truyền tham gia diễu hành xe tuyên truyền tại Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, năm 2020 (ảnh tư liệu).

Các đội tuyên truyền tham gia diễu hành xe tuyên truyền tại Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, năm 2020 (ảnh tư liệu).

Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bắc Kạn năm 2023 với chủ đề “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”, có sự tham gia của 7 huyện, gồm: Na Rì, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới, Bạch Thông, Ba Bể và thành phố Bắc Kạn. Các đơn vị tham gia một số hoạt động như: Diễu hành xe tuyên truyền, văn nghệ tuyên truyền cổ động, triển lãm.

Liên hoan tuyên truyền lưu động là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao nghiệp vụ, nâng cao chất lượng các chương trình tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đồng thời đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đây là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)- chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn, gắn với các hoạt động Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện Chợ Mới (02/9/1998-02/9/2023)./.

Xem thêm