CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ:

“Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Tuyên ngôn ngành Thuế là “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, từ năm 2019 đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế được Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn thực hiện quyết liệt, đồng bộ.
Ngành Thuế tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng thuế điện tử ETax Mobile trên thiết bị di động.

Ngành Thuế tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng thuế điện tử ETax Mobile trên thiết bị di động.

Cải cách thủ tục hành chính về thuế

Theo chương trình hành động về cải cách hành chính (CCHC) được xây dựng, ngành Thuế tỉnh đã bãi bỏ và đơn giản hóa nhiều thủ tục không cần thiết, thực hiện giảm về tần suất khai, nộp thuế. Hiện đại hoá công tác quản lý thuế bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu từ đăng ký, kê khai, nộp thuế và hoàn thuế bằng phương thức điện tử, đặc biệt là việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuế thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

Bên cạnh đó, Cục Thuế chủ động, linh hoạt đổi mới các biện pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế. Tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, tuyên truyền giúp người nộp thuế tiếp cận, nắm bắt và thực hiện các chính sách liên quan đến đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, thời hạn nộp thuế. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ về thuế theo cơ chế “Một cửa” được ngành triển khai hiệu quả. Góp phần giảm thời gian giao dịch và số lần giao dịch của người nộp thuế với cơ quan thuế.

Công tác quản lý thuế đã từng bước đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Đến nay 100% doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế qua mạng internet, nộp thuế điện tử. Từ năm 2022, ngành Thuế tỉnh hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử đến các doanh nghiệp. Đây là bước tiến lớn trong việc thực hiện cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế cũng như việc kiểm soát của cơ quan thuế.

Hiệu quả hoạt động của ngành Thuế được nâng cao

Công tác cải cách hành chính thuế đã tạo ra chuyển biến căn bản, toàn diện đến công tác thuế và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Thuế. Giúp cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian tuân thủ của người nộp thuế, giảm thời gian kiểm soát của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, CCHC thuế giúp cơ quan thuế sắp xếp lại bộ máy, rút gọn các đầu mối.

Bộ máy tổ chức của Cục Thuế tỉnh từ 11 phòng, 08 Chi cục Thuế, 54 Đội Thuế hiện đã giảm còn 09 đơn vị cấp phòng, 04 Chi cục Thuế, 17 Đội Thuế. Việc CCHC thuế trong thời gian qua đã tạo môi trường bình đẳng, cơ chế quản lý minh bạch, giúp giảm thiểu các chi phí không chính thức...

Với việc đẩy mạnh thực hiện các thủ tục về thuế trên môi trường điện tử, việc kê khai thuế theo cách thủ công ngày càng giảm.

Với việc đẩy mạnh thực hiện các thủ tục về thuế trên môi trường điện tử, việc kê khai thuế theo cách thủ công ngày càng giảm.

Ngành Thuế còn chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại để xử lý, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện nộp thuế điện tử; tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán điện tử theo hướng thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng bảo mật cao, giúp người nộp thuế tin tưởng thực hiện các dịch vụ thuế điện tử.

Công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện cải cách hành chính được tăng cường; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây phiền hà, nhũng nhiễu, thái độ không đúng mực với người dân và doanh nghiệp. Phối hợp thực hiện tốt việc kết nối thông tin cấp mã số cho doanh nghiệp đảm bảo cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đầu tư đảm bảo nhanh chóng, chính xác...

Theo ông Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh: Những nỗ lực trong công tác CCHC đã giúp hiệu quả hoạt động của ngành Thuế tăng rõ rệt. Từ năm 2021 đến nay, ngành đã tiếp nhận và giải quyết 95.995 thủ tục hành chính. Trong đó 95.785 hồ sơ đã được giải quyết trong kỳ, số hồ sơ trễ hạn và hồ sơ chuyển sang kỳ sau giảm.

Thời gian tới, để tiếp tục CCHC thuế toàn diện và hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành chú trọng nâng cao tỷ lệ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Phối hợp cùng ngành chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng tiếp cận, sử dụng công nghệ của doanh nghiệp, người dân trong lĩnh vực thuế; nhất là việc phổ biến, triển khai việc khởi tạo hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trên máy tính tiền.../.

Xem thêm