Nâng cao giá trị sản phẩm gạo Bao thai Chợ Đồn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Gạo Bao thai là sản phẩm đặc sản truyền thống của huyện Chợ Đồn, được người dân địa phương đang chuyển đổi dần sang canh tác hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Chợ Đồn cùng các hộ dân tham gia Hội thảo mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Chợ Đồn cùng các hộ dân tham gia Hội thảo mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ.

Đồng Thắng là một trong những địa phương có diện tích gieo cấy lúa Bao thai lớn của huyện Chợ Đồn. Hằng năm cơ cấu giống Bao thai trong vụ mùa chiếm tới 80% tổng diện tích lúa của toàn xã.

Anh Lục Ngọc Văn, thôn Nà Mặn, xã Phương Viên (Chợ Đồn).

Trước đây, người dân chủ yếu canh tác theo kinh nghiệm, chưa ứng dụng nhiều khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nên chất lượng gạo Bao thai giảm, nhiều giống bị thoái hóa, sâu bệnh. Từ vụ xuân năm 2023, xã Đồng Thắng triển khai sản xuất 13ha lúa Bao thai canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ, với 88 hộ dân tham gia.

Bà con xã Đồng Thắng thu hoạch lúa Bao thai.
Bà con xã Đồng Thắng thu hoạch lúa Bao thai.

Hằng năm, diện tích gieo cấy lúa vụ mùa của huyện Chợ Đồn đạt hơn 2.400ha, trong đó lúa Bao thai khoảng 1.700ha. Giống lúa Bao thai cho năng suất cao, hạt gạo trắng, thơm ngon đặc trưng và giàu dinh dưỡng.

Sản phẩm Bún khô làm từ gạo Bao thai của HTX Hồng Luân (Chợ Đồn) được công nhận OCOP cấp tỉnh.Sản phẩm Bún khô làm từ gạo Bao thai của HTX Hồng Luân (Chợ Đồn) được công nhận OCOP cấp tỉnh.

Thực hiện liên kết trong sản xuất, đa số sản lượng lúa, gạo Bao thai đều được các HTX trên địa bàn thu mua. Huyện Chợ Đồn xác định đây là một trong những cây trồng mũi nhọn trong phát triển nông nghiệp hàng hóa của địa phương.

Trên cơ sở đó, huyện phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp Việt Nam triển khai Dự án Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể gạo Bao thai Chợ Đồn. Đồng thời, huyện đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng gạo Bao thai, các chính sách hỗ trợ sản xuất, phục tráng giống đầu dòng để cung cấp giống cho nông dân với chất lượng tốt nhất.

Ngoài ra, huyện Chợ Đồn cũng đang triển khai mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ tại các xã: Tân Lập, Yên Thịnh, Yên Thượng, Yên Phong, Đồng Thắng… Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn vừa trao giấy chứng nhận hữu cơ cho diện tích 8ha lúa Bao thai tại xã Yên Phong.

Nông dân xã Phương Viên (Chợ Đồn) thu hoạch lúa Bao thai.
Nông dân xã Phương Viên (Chợ Đồn) thu hoạch lúa Bao thai.

Mục tiêu đến năm 2025, huyện Chợ Đồn phấn đấu có 50ha diện tích lúa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, chứng nhận 20ha lúa sản xuất hữu cơ; 50ha diện tích chuyển đổi hữu cơ. Trong đó, vùng trồng lúa, gạo đặc sản Bao thai Chợ Đồn tại các xã Phương Viên và Đồng Thắng.

Mở rộng diện tích sản xuất lúa Bao thai theo tiêu chuẩn hữu cơ sẽ là cơ sở quan trọng để khẳng định thương hiệu sản phẩm, từng bước nâng tầm chất lượng gạo đặc trưng của huyện Chợ Đồn trên thị trường./.

Xem thêm