Bạch Thông sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/5, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Các đồng chí: Đỗ Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông; Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông; Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Các tổ chức đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng toàn thể Nhân dân phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết quả, sau nửa nhiệm kỳ có 22/37 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; 15/37 chỉ tiêu chưa đạt, chủ yếu là các mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Những hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ được chỉ rõ như: Một số chỉ tiêu quan trọng còn thấp, thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm hiệu quả chưa rõ nét; kinh tế tập thể hiệu quả chưa cao; công tác xây dựng cơ bản, giải ngân vốn các chương trình MTQG chậm so với kế hoạch; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, đất đai, quản lý hành lang giao thông chưa chặt chẽ, quyết liệt...

Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong từng lĩnh vực; nhìn nhận các hạn chế; điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu và một số giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Trong đó, thống nhất bổ sung 02 mục tiêu là phát triển du lịch và xây dựng huyện nông thôn mới.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của BCH Đảng bộ huyện, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bạch Thông trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ một số nội dung còn hạn chế, chưa có điểm nhấn trong kết quả thực hiện Nghị quyết, từ đó huyện sẽ có những định hướng phù hợp để tạo hiệu quả đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ huyện chủ động rà soát lại, cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, để xây dựng nội dung triển khai sát với thực tiễn địa phương. Tập trung cụ thể hóa các giải pháp, làm tốt công tác dự báo trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Xác định trọng tâm trong phát triển nông - lâm nghiệp, du lịch; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; chú trọng công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, gắn triển khai các chỉ thị, nghị quyết với công tác kiểm tra, giám sát. Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết./.

Xem thêm