Ngân Sơn tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường

Thời gian qua, UBND huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các địa phương có hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản nhằm bảo đảm quản lý tốt tài nguyên. Đối với những đơn vị đã và đang được cấp phép phải thực hiện đúng theo quy định, bảo vệ môi trường và an toàn trong sản xuất.

Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngân Sơn kiểm tra tại mỏ khai thác quặng sắt, thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa
Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngân Sơn kiểm tra mỏ khai thác quặng sắt thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa.

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, hiện nay trên địa bàn huyện có 13 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký và hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản. Trong đó có 06 đơn vị đang hoạt động, 07 đơn vị đang thăm dò, lập hồ sơ thủ tục xin cấp phép của cấp có thẩm quyền theo quy định. Lãnh đạo UBND huyện Ngân Sơn cho biết: Từ đầu năm huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn năm 2022, thành lập tổ công tác liên ngành, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại các điểm có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động đến nay chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định về sản xuất cũng như tác động lớn đến môi trường xung quanh. Nhìn chung các đơn vị hoạt động cơ bản bảo đảm theo đúng quy trình thủ tục đã được phê duyệt, cấp phép.

Ngoài việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, huyện cũng chú trọng giải quyết các ý kiến, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân nếu các công ty, doanh nghiệp thực hiện trái quy định. Đồng thời cũng giải quyết những vướng mắc của các công ty, doanh nghiệp đã và đang hoạt động nhằm bảo đảm cho các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh được thuận lợi và có hiệu quả cao.

Qua tìm hiểu được biết: Từ tháng 5/2020, Công ty cổ phần Vương Anh (thành phố Thái Nguyên) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác quặng sắt tại thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa, khu vực giáp ranh với thị trấn Nà Phặc và xã Vân Tùng, diện tích cấp phép khu vực khai thác hơn 20ha. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm triển khai thực hiện, Công ty vẫn đang gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (khu vực thực hiện xây dựng bể lắng sau khi chế biến quặng) nên đến thời điểm này đơn vị chưa thể thi công khai thác. Lý do là còn có 01 hộ dân chưa đồng ý với mức đền bù phần đất nằm trong khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt khai thác.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Cầm- Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngân Sơn cho biết: Để quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện được chặt chẽ, bảo đảm vệ sinh môi trường, thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền các xã, thị trấn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn theo kế hoạch hoặc đột xuất. Tuyên truyền đến các đơn vị khai thác mỏ thực hiện bảo vệ môi trường, quá trình khai thác phải tuân thủ các điều kiện đã được phê duyệt trong giấy phép khai thác, khi kiểm tra có dấu hiệu vi phạm sẽ nhắc nhở ngay các đơn vị và nếu còn tái phạm sẽ lập biên bản xử lý theo quy định.

Đối với những vướng mắc của Công ty cổ phần Vương Anh tại mỏ khai thác quặng sắt thuộc thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa, hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đang phối hợp với UBND thị trấn Nà Phặc và một số ban, ngành chức năng của huyện rà soát việc thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giá cả đền bù, bồi thường… có bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, tổ chức tuyên truyền, vận động hộ dân đó chấp hành theo chủ trương, giấy phép đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp hộ dân vẫn không chấp hành sẽ tham mưu cho UBND huyện thực hiện giải quyết theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp./.

Đình Văn

Xem thêm