Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 29/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Năm 2022, toàn ngành Nội vụ tập trung nguồn lực, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách có nhiều đổi mới. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập được chú trọng.

Đến nay, cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Bộ Nội vụ đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính. Bên cạnh đó, các công tác CCHC; thi đua, khen thưởng; quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các mặt công tác khác đạt được kết quả tích cực.

Năm 2023, Bộ Nội vụ tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030…

Tại tỉnh Bắc Kạn, thực hiện các Nghị định của Chính phủ, quy định của Bộ ngành trung ương, ngành Nội vụ Bắc Kạn đã chủ động tham mưu UBND các cấp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian; tiếp tục sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, cấp tỉnh đã tổ chức lại 05 đơn vị sự nghiệp công lập và 01 cơ quan hành chính; thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và giảm 08 đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Đến nay, số lượng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh là 20 cơ quan và 08 đơn vị cấp huyện; 379 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 09 đơn vị sự nghiệp so với thời điểm năm 2021). Sở đã ban hành Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026; trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức, HĐLĐ 68 cấp tỉnh, cấp huyện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị: Năm 2023, ngành Nội vụ tiếp tục chủ động tham mưu hiệu quả các lĩnh vực. Phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan. Dự báo tình hình năm 2023 bên cạnh thuận lợi còn nhiều biến động, khó khăn, ngành Nội vụ cần tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đối với CCHC phải lấy người dân, doanh nghiệp và sự hài lòng của họ làm chủ thể, thước đo...

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua cho 15 tập thể; Bằng khen cho 31 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2022./.

Xem thêm