Nghiệm thu chương trình văn nghệ tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn tổ chức nghiệm thu chương trình văn nghệ tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).

1

Hoạt cảnh hát Sli của người Nùng Bắc Kạn.

Hoạt cảnh hát Sli của người Nùng Bắc Kạn.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghệ thuật tỉnh nhất trí tổng thể chương trình, đồng thời đề nghị Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh - đơn vị xây dựng chương trình chỉnh sửa một số nội dung, để chương trình văn nghệ tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đạt hiệu quả cao.

Trích đoạn nghi lễ cấp sắc của dân tộc Nùng.

Xem thêm