Nguồn vốn sự nghiệp góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Những năm qua, nhờ sử dụng tốt nguồn vốn sự nghiệp đã giúp các địa phương huyện Bạch Thông đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, tăng cường kết cấu hạ tầng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ ba, khóa XV về “Chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững, gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020 - 2025”, huyện Bạch Thông hỗ trợ người dân triển khai trồng mở rộng thêm 200ha cây hồi tại 3 xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn. Thực hiện nhiệm vụ được giao, năm 2021 và 2022, từ nguồn vốn sự nghiệp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã cung ứng hơn 10 vạn cây giống, phân bón và tập huấn kỹ thuật cho người dân trồng hơn 200ha hồi.

Chủ tịch UBND xã Sỹ Bình, ông Hoàng Văn Ấn cho biết: Những năm gần đây, cây hồi mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều gia đình, vì vậy người dân đang mong muốn trồng loại cây này. Nhờ sự hỗ trợ của huyện về giống, vật tư, kỹ thuật, diện tích hồi đang không ngừng được mở rộng, mở ra triển vọng giảm nghèo bền vững cho các hộ dân vùng cao.

Dự án trồng cây hồi là một trong hơn 10 mô hình, dự án, chương trình được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thực hiện từ năm 2019 đến nay bằng nguồn vốn sự nghiệp. Qua đó, giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

3 năm nay, trung bình mỗi năm diện tích trồng rừng của Bạch Thông luôn đạt hơn 400ha, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Quỹ đất trồng rừng tập trung không còn nhiều nên huyện chú trọng trồng rừng phân tán và trồng rừng sau khai thác. Năm 2019 và 2020, Hạt Kiểm lâm huyện đã sử dụng nguồn vốn sự nghiệp hơn 1 tỷ đồng để thực hiện trồng rừng phân tán trên địa bàn.

Không chỉ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nguồn vốn sự nghiệp còn được phát huy trong sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư hoặc sự nghiệp kinh tế khác. Trong hơn 45 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp chung thì nguồn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư và sự nghiệp kinh tế khác chiếm hơn 90%.

Xây dựng từ nhiều năm trước, trụ sở làm việc của xã Quân Hà xuống cấp nhiều hạng mục, ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người dân khi đến giao dịch. Theo đề xuất của địa phương, cuối năm 2021, huyện Bạch Thông đã sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư để sửa chữa trụ sở. Sau hơn 4 tháng thi công, trụ sở xã Quân Hà đã khoác lên mình bộ áo mới, mang lại niềm phấn khởi cho cán bộ, công chức địa phương.

Ông Lê Hoàng Anh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cho rằng: Lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường có liên quan mật thiết đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và luôn có nhiều vấn đề phát sinh cần giải quyết. Vì vậy, nguồn vốn sự nghiệp được sử dụng lập kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm kê đất đai giúp đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Để bảo đảm sử dụng nguồn vốn sự nghiệp hiệu quả, hằng năm, UBND huyện Bạch Thông thực hiện phân bổ nguồn kinh phí cho cấp xã trên cơ sở phù hợp với điều kiện tự nhiên, thế mạnh, nhu cầu của từng địa phương. Trước khi quyết định triển khai các mô hình, dự án, UBND huyện tổ chức khảo sát cơ sở, thăm nắm nhu cầu và ý kiến của người dân; đồng thời mời Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã và các tổ chức đoàn thể tham gia lựa chọn mô hình, dự án sẽ triển khai, kiểm tra đánh giá hiệu quả sau khi thực hiện. Dù vậy, một số mô hình, dự án trong thực tế triển khai còn chậm và hiệu quả chưa thật sự cao. Đây cũng là vấn đề được huyện Bạch Thông quan tâm khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp, góp phần vào phát triển chung của toàn huyện./.

Xem thêm