Nỗ lực để Bắc Kạn tăng bậc xếp hạng CPI

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2022, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tăng 13 bậc, với 65,15 điểm, đứng thứ 35 toàn quốc và xếp hạng thứ 6 trong 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc… Kết quả này ghi dấu sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị của tỉnh, doanh nghiệp và người dân trong nhiều năm qua.
Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế TP. Bắc Kạn.

Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế TP. Bắc Kạn.

Xác định tầm quan trọng của PCI đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đây là định hướng quan trọng để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu tại các nghị quyết, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Thời gian qua, bằng sự vào cuộc quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành đã chủ động, trách nhiệm hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong cải thiện các chỉ số thành phần của PCI. Các đơn vị, địa phương đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp phải đi lại, liên hệ làm thủ tục nhiều lần, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thường xuyên duy trì gặp gỡ, đối thoại để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người dân. Các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư của tỉnh đều được công khai, minh bạch và công bố rộng rãi, đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng…

PCI 2022 của Bắc Kạn có 07 chỉ số tăng điểm, trong đó có 03 chỉ số là: Tính năng động của chính quyền tỉnh; Chi phí thời gian; Tính minh bạch vào top 10 tỉnh có chỉ số cao nhất. Để có được kết quả như hôm nay là cả quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị của tỉnh, doanh nghiệp và người dân. Điều đó minh chứng, so với những năm trước 2020 chỉ xếp hạng ở vị trí 59, 60 so với các tỉnh, thành phố trên cả nước thì 02 năm trở lại đây, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã được cải thiện rất mạnh mẽ.

Theo đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Có được kết quả này là do Bắc Kạn đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt 04 nhóm giải pháp mấu chốt, trọng tâm, gồm:‎ Tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp hằng năm, theo hướng thân thiện, hiệu quả và thực chất hơn nhằm thể hiện sự quan tâm, gần gũi, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết tốt nhất các tồn tại vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các kênh tương tác giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp như Chuyên mục hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để doanh nghiệp, người dân phản ánh, đề đạt ý kiến tới các cơ quan Nhà nước.‎‎

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhất là các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, đất đai… ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại bộ phận một cửa từ tỉnh đến cơ sở, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.‎‎

Tập trung nâng cao chất lượng một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như đào tạo lao động, xúc tiến thương mại, thông tin dự báo thị trường; tư vấn và hỗ trợ pháp lý, tiếp cận tín dụng... Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chú trọng đào tạo các nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.‎‎

Thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) hằng năm. Qua kết quả khảo sát, thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tỉnh nghiên cứu, đưa ra những giải pháp hiệu quả để nâng cao Chỉ số PCI hằng năm, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.‎.../.

Xem thêm