Ông Lâm Hoàng Huy tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Đồn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong các ngày 06 - 07/6, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân huyện Chợ Đồn đã chủ động khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đoàn kết thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, có 14 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm chú trọng, trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 907 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 8.623 người.

Hội đã phối hợp thực hiện và trực tiếp thành lập được 10 hợp tác xã, 19 tổ hợp tác, 33 chi tổ hội nghề nghiệp; trực tiếp hướng dẫn hội viên và các cơ sở Hội xây dựng được 13 sản phẩm OCOP, góp phần nâng số sản phẩm OCOP toàn huyện đến hết năm 2022 là 31 sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên. Toàn huyện có trên 3.100 lượt hộ được bình xét đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các cấp hội, hội viên nông dân trong huyện đã phối hợp tuyên truyền vận động đóng góp được trên 5,1 tỷ đồng, 34.328 ngày công lao động; hiến hơn 75.300m2 đất để xây dựng các công trình ở nông thôn, tu sửa hơn 178km đường, 121km kênh mương được kiên cố hóa sửa chữa, 46 cầu cống được làm mới, xây dựng và duy trì 180 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”...

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Chợ Đồn khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Chợ Đồn khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 vị vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Lâm Hoàng Huy được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện; bà Nông Thị Thiềm tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trao Giấy khen cho 14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Trao Giấy khen cho 14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Dịp này, Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 16 cá nhân; trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho tập thể Hội Nông dân xã Yên Thịnh vì có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Xem thêm