Pác Nặm: Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò gia tăng

Tới thời điểm này, 6 xã trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có tổng số 645 con trâu, bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục. Huyện đang tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cán bộ chuyên môn xã Nhạn Môn kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò cho các hộ dân.
Cán bộ chuyên môn xã Nhạn Môn kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò cho các hộ dân.

Số trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục tập trung tại 235 hộ dân/26 thôn của 06 xã gồm: Nhạn Môn, Nghiên Loan, An Thắng, Công Bằng, Giáo Hiệu, Cổ Linh. Trong đó đã có 28 con trâu, bò bị chết.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, huyện Pác Nặm tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Cử cán bộ kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chuyên môn giúp người dân phòng và chữa trị bệnh cho đàn trâu, bò. Huyện cũng đã chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, dụng cụ cho công tác phòng, chống dịch tại các địa phương đang phát dịch và vùng có nguy cơ cao. Tiến hành lập các chốt kiểm dịch ra, vào địa phương để kiểm soát việc vận chuyển gia súc và phun khử khuẩn theo quy định.

Đến nay, huyện Pác Nặm đã tiến hành cấp phát và phun 156 lít hóa chất để tiêu độc khử trùng. Triển khai tiêm phòng được 1.700 liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn gia súc của các xã trên địa bàn. 

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khoanh vùng, kiểm soát phòng dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò, UBND huyện Pác Nặm chỉ đạo tạm dừng hoạt động Chợ trâu, bò Nghiên Loan trong thời gian 01 tháng (kể từ ngày 11/6 đến 10/7/2021). Tuy nhiên, do dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên chợ này phải tiếp tục dừng hoạt động cho tới khi có văn bản chỉ đạo mới./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm