Tăng trưởng tín dụng năm 2023:

Phấn đấu tổng mức tín dụng tăng từ 8 - 10% so với năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong những tháng đầu năm 2023 với sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong chính sách tiền tệ đã đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, ổn định. Các ngân hàng trên địa bàn Bắc Kạn đã đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Ngay từ đầu năm, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đã tập thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các chính sách, chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ an toàn hoạt động và chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Hoạt động giao dịch khách hàng tại Agribank Chi nhánh Bắc Kạn.

Hoạt động giao dịch khách hàng tại Agribank Chi nhánh Bắc Kạn.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng triển khai, thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng trong cả năm theo phê duyệt của cấp trên, phấn đấu tổng mức tín dụng trên toàn địa bàn tăng từ 8 - 10% so với năm 2022.

Trong đó, tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, các chương trình của ngành Ngân hàng theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất 2% cho các đối tượng qua các ngân hàng thương mại (NHTM) và các chương trình tín dụng thông qua Ngân hàng CSXH; các chương trình MTQG đảm bảo kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng, chú trọng vốn cho các lĩnh vực, kinh tế xanh có lợi ích cho môi trường, cho vay nhu cầu nhà ở cho người dân khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh triển khai ứng dụng VBSP Smart Banking phục vụ khách hàng.

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh triển khai ứng dụng VBSP Smart Banking phục vụ khách hàng.

Trong những tháng đầu năm thị trường tiền tệ trên địa bàn ổn định, các chi nhánh NHTM cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, không có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh. Đối với Chi nhánh Ngân hàng CSXH huy động vốn và cho vay với các mức lãi suất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Lãi suất huy động vốn cao nhất là 7,4%/năm, thấp nhất 0,5%/năm, phổ biến 0,5%/năm; lãi suất cho vay cao nhất là 9,0%/năm, thấp nhất 1,2%/năm, phổ biến 6,6%/năm.

Bên cạnh đó các NHTM trên địa bàn áp dụng lãi suất huy động tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là 1%/năm; tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng là 6,0%/năm. Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND của các chi nhánh NHTM cao nhất là 7,2%/năm, thấp nhất là 0,1%/năm, phổ biến ở mức 4,0 - 5,8%/năm; lãi suất huy động bằng VND của chi nhánh NHTM cao nhất là 9,3%/năm, thấp nhất là 0,1%/năm, phổ biến 8,3 - 9,0%/năm. Đối với các lĩnh vực ưu tiên là 5,5%/năm (theo Quyết định số 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Bà Đoàn Thị Hạnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn cho biết: Ngân hàng Nhà nước tập trung chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với tín dụng trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động nhằm giảm lãi suất. Kiểm soát chặt chẽ an toàn hoạt động và chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Các chi nhánh NHTM trên địa bàn luôn đáp ứng đủ nguồn vốn cho các nhu cầu phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội góp phần tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn.

Các chi nhánh NHTM trên địa bàn đã chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính bám sát chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ đạo của ngân hàng cấp trên. Ước tính nợ xấu đến 31/3/2023 là 75 tỷ đồng, chiếm 0,6% trong tổng dư nợ, giảm 25,7% so với cùng kỳ.

Các giải pháp thực hiện của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng năm 2023 trên địa bàn trong thời gian tới đó là chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nội bộ tình hình chấp hành để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm. Cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, chú trọng vốn cho các lĩnh vực, kinh tế xanh, có lợi ích cho môi trường; áp dụng đa dạng sản phẩm tín dụng phù hợp với từng loại hình, nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các HTX.../.

Hoạt động huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn ước thực hiện đến 31/3/2023 là 12.480 tỷ đồng, tăng 3,4% so với 31/12/2022, tăng 14,1% so với cùng kỳ; Hoạt động tín dụng ước đạt 11.640 tỷ đồng, giảm 1,8% so với 31/12/2022, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng toàn địa bàn giảm 1,8% so với thời điểm 31/12/2022 do các khoản vay của người dân và doanh nghiệp đến thời hạn trả nợ.

Xem thêm