Phát biểu Bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X

BBK - Trích phát biểu Bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Xem thêm