Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn giao thông trên Nền tảng Giao thông số”

0:00 / 0:00
0:00
BBK - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản chỉ đạo phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn giao thông trên Nền tảng Giao thông số” trên địa bàn tỉnh năm 2024, nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân.
Lực lượng Công an phối hợp tuyên truyền về An toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn).

Lực lượng Công an phối hợp tuyên truyền về An toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn).

Cuộc thi do Ban An toàn giao thông chủ trì phối hợp một số sở ngành, đơn vị thực hiện. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nội dung thi bám sát các quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, các nghị định, thông tư, văn bản khác liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Nền tảng Giao thông số - Nền tảng học, thi, tìm hiểu kiến thức về An toàn giao thông có địa chỉ trang chủ là https://giaothongso.vn

Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024. Dự kiến trao giải cho các tổ chức và cá nhân vào ngày 15/5/2024./.

Xem thêm