Phê duyệt kế hoạch vốn nguồn ngân sách địa phương hơn 79 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã quyết nghị phê duyệt kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương là 79,488 tỷ đồng.
Theo kế hoạch dự kiến sẽ chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước là 48,792 tỷ đồng.

Theo kế hoạch dự kiến sẽ chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước là 48,792 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương, bao gồm: Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước là 48,792 tỷ đồng, trong đó phần tỉnh điều hành là 44,029 tỷ đồng (bao gồm cả vốn đối ứng các Chương trình MTQG và kế hoạch vốn hỗ trợ các địa phương thực hiện lập quy hoạch xã); phần huyện điều hành là 4,762 tỷ đồng. Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 30,696 tỷ đồng./.

Xem thêm