Phối hợp tuyên truyền thực hiện tín dụng chính sách xã hội

0:00 / 0:00
0:00

BBK -Chiều 15/8, Ủy ban MTTQ huyện Bạch Thông và Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị, giai đoạn 2023 - 2028.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông và Phòng giao dịch NHCSXH huyện ký kết phối hợp công tác.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông và Phòng giao dịch NHCSXH huyện ký kết phối hợp công tác.

Chương trình nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giai đoạn 2023 – 2028, nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Bạch Thông chung tay vì người nghèo- Không ai bị bỏ lại phía sau” và Quỹ “Vì người nghèo”.

Các đại biểu thảo luận nội dung phối hợp.

Các đại biểu thảo luận nội dung phối hợp.

Hai đơn vị đã thảo luận, đánh giá và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong việc phối hợp, trong đó tập trung vào những nội dung cụ thể như công tác truyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào của địa phương nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tăng cường nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Bạch Thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội./.

Xem thêm