Phối hợp tuyên truyền thực hiện tín dụng chính sách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 22/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Bể ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị, giai đoạn 2023 – 2028.
Ủy ban MTTQVN huyện Ba Bể và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2023 - 2028.

Ủy ban MTTQVN huyện Ba Bể và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2023 - 2028.

Căn cứ Chương trình phối hợp số 20/CTrPH- MTTQ-NHCS ngày 28/6/2023 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể và Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ba Bể đã lựa chọn các nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu thực tiễn để tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với các yêu cầu đặt ra.

Trong đó: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội...

Thông qua chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn huyện Ba Bể./.

Xem thêm