Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 03/11, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn thảo luận tại Tổ số 03 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận, Gia Lai. Các ý kiến của đại biểu Quốc hội thể hiện sự tán thành đối với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đất đai để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên đất trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh tham gia ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tham gia ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tham gia ý kiến đối với dự án luật, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh đề nghị Ban soạn thảo tổ chức xin ý kiến rộng rãi của Nhân dân để có sự tham gia của nhiều đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật; nghiên cứu quy định rõ trong Luật về quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đối với hoạt động quản lý nhà nước về đất đai; sửa đổi các quy định theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về đất đai; kịp thời ban hành các nghị định kèm theo để Luật sớm đi vào cuộc sống…

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) tham gia ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) tham gia ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) thể hiện quan điểm đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về việc giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo điều kiện thực tế địa phương quy định cụ thể chính sách về đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Thủy cho rằng, các chính sách cụ thể về đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng rất khác nhau giữa các địa phương, mỗi địa phương có đặc điểm đặc thù riêng, từ vấn đề đất đai đến các đặc điểm về đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy nội dung này nên phân cấp mạnh cho địa phương để đảm bảo tính chủ động và gắn với đặc thù của địa phương.

Liên quan đến quy định về quy hoạch sử dụng đất, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) cho rằng, dự thảo luật quy định quy hoạch sử dụng đất ở cả 3 cấp là cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện. Tuy nhiên, theo Luật Quy hoạch thì chỉ có quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và cấp huyện, không có quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần đánh giá cụ thể, nếu có bổ sung quy định thì sẽ phải sửa Luật Quy hoạch như thế nào? Cần phải sửa đổi đối với 37 luật liên quan đến Luật Quy hoạch ra sao? Đề nghị phải có đánh giá tổng kết việc sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp; có quỹ đất giao cho người dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) tham gia ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) tham gia ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cũng có ý kiến đề nghị quy định về tỷ lệ tán thành của người dân khi cơ quan thực hiện quy hoạch lấy ý kiến của người dân đối với quy hoạch sử dụng đất; về thành phần để hình thành giá đất; cơ sở dữ liệu hỗ trợ, nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng…

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất chất đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn./.

Lục Thúy

Xem thêm