Quý I/2022: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 351 tỷ đồng

Trong quý I/2022, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, trong đó công nghiệp chế biến được chú trọng đầu tư theo chiều sâu, góp phần tác động đến giá trị sản xuất toàn ngành.

Hoạt động sản xuất, chế biến gỗ tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới).
Hoạt động sản xuất tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới).

Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 351,4 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 95,3 tỷ đồng, tăng hơn 5%; công nghiệp chế biến ước đạt 225,6 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 18,4 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm công nghiệp sản xuất chủ yếu như: Quặng ôxít kẽm tăng 59,2% so cùng kỳ; tinh quặng sắt đạt 8.700 tấn; chì kim loại 1.510 tấn, tăng 51,7%; đá xây dựng 111.000m3; 503.000 quần áo may sẵn; gỗ bóc các loại đạt 5.050m3, tăng 8,9% so với cùng kỳ; giấy bìa các loại đạt 640 tấn, bằng 99,8% so với cùng kỳ; 21,7 triệu viên gạch các loại, tăng 2,3% so với cùng kỳ./.

Anh Thúy

Xem thêm