Sơ kết giữa nhiệm kỳ: Nhìn nhận rõ hạn chế để đưa ra giải pháp khắc phục

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Vừa qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020- 2025. Qua đó nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế, các chỉ tiêu đạt thấp và khó đạt, từ đó đưa ra các giải pháp tập trung, tăng tốc phấn đấu hoàn thành trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại.

Ngay sau khi Huyện ủy Chợ Mới có chỉ đạo về công tác sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Nông Hạ đã chủ động xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ. Dự thảo báo cáo được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của địa phương. Qua đánh giá có 18/20 chỉ tiêu cơ bản đạt so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên việc phát triển tổng đàn vật nuôi, thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết số 04-NQ/HU và Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chưa đạt kế hoạch đề ra.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là trong lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ là một trong những giải pháp được Đảng ủy xã Nông Hạ quán triệt thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là trong lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ là một trong những giải pháp được Đảng ủy xã Nông Hạ quán triệt thực hiện.

Đồng chí Đinh Anh Trường, Bí thư Đảng ủy xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới cho biết: "Thông qua việc đánh giá giữa nhiệm kỳ, chúng tôi đã thẳng thắn nhìn nhận vào những việc chưa làm được, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan từ đó dự báo tình hình và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục, nỗ lực thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt, khó đạt"…

Tại huyện Chợ Đồn, qua đánh giá có 17/31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch của nhiệm kỳ. Bên cạnh việc chỉ ra nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận định kinh tế của huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; công tác quản lý đô thị, tài nguyên đất, khoáng sản, lâm sản chưa chặt chẽ; tình trạng vi phạm các quy định về quản lý lâm sản, khoáng sản còn diễn biến phức tạp; việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chưa đạt kế hoạch; kết quả giảm nghèo đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao… Nguyên nhân do sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, điều hành của UBND huyện chưa toàn diện ở một số lĩnh vực, có lúc chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc, có việc chưa tích cực, chưa quyết liệt, kịp thời; chưa phát huy được tính chủ động đổi mới sáng tạo và năng suất, hiệu quả làm việc…

Cán bộ Huyện ủy Chợ Đồn dự sinh hoạt tại Chi bộ Bản Chảy, xã Nam Cường.

Cán bộ Huyện ủy Chợ Đồn dự sinh hoạt tại Chi bộ Bản Chảy, xã Nam Cường.

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn cho biết: "Chúng tôi đã đưa ra 11 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính; 6 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai một cách đồng bộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ, tạo đà cho các năm tiếp theo".

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Hơn hai năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Qua kiểm điểm, đánh giá và dự báo, đến cuối nhiệm kỳ có 54/66 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; 11 chỉ tiêu khó đạt và 1 chỉ tiêu không đạt nên cần tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã thống nhất nêu ra 6 bài học kinh nghiệm và 5 nhóm giải pháp để tập trung thực hiện, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Với việc xác định đúng nguyên nhân những hạn chế, yếu kém nửa đầu nhiệm kỳ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ; các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Xem thêm