Tăng cường công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố

Công tác giải phóng mặt bằng là công việc rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi năng lực cán bộ, năng lực tài chính của từng dự án. Việc công khai, minh bạch trong thực hiện cơ chế, chính sách rất quan trọng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cần thực hiện sâu rộng… Chính vì vậy, tăng cường hiệu quả giải phóng mặt bằng tại thành phố Bắc Kạn là việc làm cấp thiết hiện nay

Công tác giải phóng mặt bằng là công việc rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi năng lực cán bộ, năng lực tài chính của từng dự án. Việc công khai, minh bạch trong thực hiện cơ chế, chính sách rất quan trọng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cần thực hiện sâu rộng… Chính vì vậy, tăng cường hiệu quả giải phóng mặt bằng tại thành phố Bắc Kạn là việc làm cấp thiết hiện nay

Dự án kè sông cầu đoạn qua trung tâm thành phố về đích đúng thời gian do đảm bảo từ GPMB
Dự án kè sông cầu đoạn qua trung tâm thành phố về đích đúng thời gian do đảm bảo GPMB

Đồng chí Nguyễn Hữu Trung. Trưởng ban GPMB cho biết, công tác GPMB chỉ dễ khi người dân hiểu, cán bộ vận dụng chính sách đúng, ở mỗi địa phương đều khác nhau, ngoài việc thực hiện theo các quy định của nhà nước, vận dụng các cơ chế để đảm bảo, chi trả đền bù cho người dân được đầy đủ, mặt khác nguồn tài chính đảm bảo khi người dân đồng thuận cũng cần có để chi trả kịp thời, công tác chi trả kéo dài dẫn đến các khung thời gian về chính sách thay đổi, người dân thắc mắc sự khác nhau, lại một lần nữa vận động tuyên truyền để người dân hiểuĐến nay thực trạng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đang thực hiện một số dự án lớn như. Dự án Khu dân cư Đức Xuân 4 Ban đang tham mưu cho UBND thành phố lập các thủ tục và thống kê kiểm đếm diện tích đất đai, tài sản, hoa màu ngoài thực địa, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng bồi thường họp xét theo kế hoạch.  Công trình đường N5, N6 ,vị trí thu hồi tổ 7, tổ 8A phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Ngày 10/7/2020 Hội đồng Bồi thường đã họp xét thông qua phương án chi tiết của các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất đai, tài sản và hoa màu nằm trong chỉ giới GPMB của công trình. Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo đường từ tổ 11B phường Đức Xuân đi tổ 11 phường Phùng Chí Kiên thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017-2020). Trong toàn tuyến hiện còn 26 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, Ban đang tiếp tục vận động các hộ đến nhận tiền theo quy định

Dự án: Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn I). Hiện tại còn 07 hộ chưa nhận tiền, ngày 6/7/2020 Ban bồi thường GPMB thành phố đã có Thông báo số 136/TB-BBT về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng đến nay các hộ vẫn chưa đến nhận tiền do thắc mắc về đơn giá và một số chế độ chính sách chưa thỏa đáng. Công trình: Đường tây Minh Khai thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi Phía Bắc – thị xã Bắc Kạn” giai đoạn II (2017-2020). Công trình hiện tại còn vướng 10 hộ chưa nhận tiền do các hộ thắc mắc về đơn giá thấp và các chế độ chính sách chưa thỏa đáng. Công trình: Xây dựng cầu Nặm Cắt thuộc dự án “Chương trình đô thị miền nú phía Bắc – thị xã Bắc Kạn” giai đoạn II (2017-2020)


Dự án Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Hiện tại còn 07 hộ chưa đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với số tiền là 1.938.830.700,đ do một số hộ đề nghị được giao đất tái định cư, một số hộ thắc mắc về các chế độ chính sách.  Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn.  Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt tỉnh Bắc Kạn, Ban đang hoàn thiện hồ sơ trình các phòng chuyên môn thẩm định đối với các hộ tính hỗ trợ ổn định đời sống và các chế độ chính sách, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết các trường hợp còn vướng mắc trình UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.


Đồng chí: Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ: Trong quá trình triển khai các công trình, dự án, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là khâu khó khăn, phức tạp vì “đụng chạm” trực tiếp đến quyền lợi của người dân, là một trong những nguyên nhân chính làm chậm tiến độ nhiều dự án.
Để công tác GPMB thuận lợi, trước hết Thành phố công khai rõ ràng các dự án, phổ biến chính sách về GPMB đối với tất cả các trường hợp liên quan, từ đó tiếp thu ý kiến phản hồi của người dân, nhất là vướng mắc, kiến nghị của các hộ dân nằm trong diện GPMB. Trên cơ sở đó, Thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị xử lý thông tin, đưa ra các giải pháp giải quyết từng vấn đề cụ thể.


Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của các dự án cần thu hồi đất đối với sự phát triển của địa phương, với nhân dân, nhất là người dân trong vùng dự án bị thu hồi đất; các quy định, chính sách của Nhà nước về bồi thường, tái định cư được áp dụng khi thu hồi đất; thể hiện rõ tinh thần quyết tâm, quyết liệt của cơ quan khi thực thi công tác GPMB. Trong quá trình triển khai công tác GPMB, Thành phố đã tổ chức tuyên truyền dự án, đối thoại giải đáp thắc mắc, vận động, thuyết phục Nhân dân, coi đây là công việc hàng đầu có tính quyết định.

  Khu dân Cư Phặc tràng cũng là một trong những công trình có diện tích GPMB lớn
Khu dân cư Phặc Tràng cũng là một trong những công trình có diện tích GPMB lớn


Một trong những dự án đang được đẩy nhanh công tác GPMB, đó là Khu dân cư Thương mại  chợ Nguyễn Thị Minh Khai, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tây Bắc làm chủ đầu tư, đại diện nhà đầu tư. Ông Ngô Thế Thắng, Giám đốc chi nhánh Công ty tại Bắc Kạn cho biết, hiện nay dự án đã bố trí khoảng hơn 30 tỷ tiền GPMB, thành phố đã tiến hành chi trả được khoảng 27 tỷ, diện tích đất phải thu hồi là 6,5ha, chúng tôi rất mong thành phố đẩy nhanh công tác GPMB, để nhà đầu tư có mặt bằng sạch để xây dựng. Mặt khác, tỉnh Bắc Kạn cũng cần xây dựng các khung giá hỗ trợ GPMB, tránh tình trạng cứ mỗi phần việc lại phải họp xin ý kiến, nếu xây dựng chuẩn các quy định, tiêu chí hỗ trợ cụ thể thì việc GPMB sẽ nhanh và thuận lợi hơn


Một trong những hộ dân nhận tiền GPMB sớm nhất của dự án hồ Nặm Cắt, xin giấu tên chia sẻ, tôi nhận tiền đền bù sớm di chuyển sớm thấy rất lợi, số tiền đó nếu gửi ngân hàng hoặc mang kinh doanh lời gấp nhiều lần canh tác nông nghiệp, vừa ích nước lợi nhà./.
Vì Dân

Xem thêm