Tập trung giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài

Tập trung triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn, đang được tỉnh Bắc Kạn coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm.

Tập trung giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài ảnh 1
Hạng mục đường Tây Minh Khai (TP. Bắc Kạn) nằm trong Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (2017-2020).

Tổng số kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW của tỉnh năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao là 777,565 tỷ đồng. Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 11/6/2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành phân bổ chi tiết cho các chương trình, dự án đạt 100% kế hoạch giao. Số đã nhập dự toán vào Tabmis là 776,133 tỷ đồng, số vốn còn lại là 1,432 tỷ đồng chưa nhập Tabmis thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, do kế hoạch giao dư so với nhu cầu.

Đối với tiến độ giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài, theo kế hoạch năm 2020 là 631,08 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 31/01/2021 được 501,748 tỷ đồng, đạt 79,51%. Tổng kế hoạch vốn 2020 chuyển nguồn sang 2021 là 51,11 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 11/6/2021 được 15,36 tỷ đồng, đạt 30,05%. Tổng kế hoạch năm 2021 là 777,565 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 11/6/2021 được 25,999 tỷ đồng, đạt 3,34% kế hoạch.

Đồng chí Trần Công Hòa- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trong 6 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho việc huy động nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Mặt khác, thời tiết mưa nhiều phần nào cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của các dự án. Bên cạnh đó, một số dự án trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh quy mô đầu tư để tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn, do vậy phải tiến hành các thủ tục điều chỉnh theo quy định. Đối với dự án hỗn hợp có nhiều hoạt động, theo yêu cầu của nhà tài trợ, một số hoạt động chủ đầu tư đã phân cấp cho cấp xã thực hiện. Song do năng lực còn nhiều hạn chế, nên cấp xã thực hiện các thủ tục đầu tư, thanh, quyết toán chậm và lúng túng. Đồng thời, do yêu cầu của một số nhà tài trợ, phải hoàn thành hạng mục, kiểm đếm kết quả, xác minh chỉ số giải ngân... mới cho tiến hành các thủ tục rút vốn, nên mặc dù một số dự án đã có khối lượng hoàn thành, nhưng chưa được rút vốn để thanh toán.

Vấn đề khó khăn nữa là do thay đổi chế độ, chính sách. Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới, quy định chỉ cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên nên một số dự án theo Hiệp định ký kết có sử dụng vốn nước ngoài cho hoạt động nâng cao năng lực và chi thường xuyên phải tiến hành thủ tục điều chỉnh dự án phù hợp với nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 56/2020/NĐ-CP.

Vừa qua, UBND tỉnh đã báo cáo, đề nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án tỉnh đã trình thẩm định để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền quy định đơn giản hóa các thủ tục rút vốn nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn./.

Bích Ngọc

Xem thêm