Thanh niên là lực lượng đi đầu trong việc hiến máu tình nguyện

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp. Một trong những lực lượng tham gia hiến máu đông nhất đó là thanh niên. Mỗi năm hàng trăm đơn vị máu đã được các đoàn viên thanh niên trong tỉnh hiến tặng để cứu người bệnh. Bên cạnh đó còn có hàng trăm thanh niên là những “ngân hàng máu sống” để cứu người bất cứ khi nào cần.

Trong không khí sôi nổi của những ngày tháng ba- Tháng Thanh niên, đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Kạn lại tự nguyện tham gia “Ngày hội hiến máu nhân đạo”. Hàng trăm thanh niên là học sinh, sinh viên cán bộ phấn khởi khi được tham gia hiến máu cứu người.

Với sức trẻ, trách nhiệm và lòng nhiệt tình, hầu hết đoàn viên thanh niên khi được vận động đều tự nguyện hiến máu. Để có nhiều thanh niên tham gia hiến máu, các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền để đoàn viên thanh niên hiểu được việc làm của nghĩa cử cao đẹp này.

Máu là sản phẩm đặc biệt không bao giờ đáp ứng đủ nhu cầu cho các bệnh viện để cứu người. Vì vậy hàng năm đã có nhiều đơn vị tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện nhằm huy động cả cộng đồng chung tay hiến máu cứu người.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở nên quen thuộc đối với đoàn viên thanh niên; là một trong những nội dung quan trọng trong phong trào thi đua của các cấp bộ đoàn. Nổi bật là sinh viên thanh niên trường Cao đẳng Cộng đồng, đây là trường có truyền thống tốt trong việc tham gia hiến máu. Lực lượng đoàn viên thanh niên của nhà trường là những người trẻ tuổi có tri thức nên việc huy động hiến máu bao giờ cũng vượt chỉ tiêu.

Tuy nhiên đến nay vẫn còn không ít đoàn viên thanh niên chưa hiểu hết ý nghĩa của việc cho máu vì thế không tham gia. Do vậy các cấp bộ đoàn cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để đoàn viên thanh niên hiểu được việc cho máu không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các bệnh viện luôn trong tình trạng không có đủ máu để cứu người bệnh. Do vậy cần phải làm thật tốt việc tham gia hiến máu tự nguyện. Trong đó đoàn viên thanh niên phải là nòng cốt, vì đây là đối tượng cho máu tốt nhất. Thanh niên phải là người đi đầu trong việc hiến máu, tin chắc rằng khi thấu hiểu được nhu cầu cần máu của các bệnh viện thì với vai trò xung kích, đầu tàu gương mẫu của các đoàn viên thanh niên sẽ được pháy huy.

Có thể nói, phong trào hiến máu tình nguyện đang lan tỏa rộng khắp trong nhiều cơ sở Đoàn. Nghĩa cử cao đẹp này không những được đoàn viên thanh niên tham gia trong Tháng Thanh niên, mà còn cần trở thành ý thức thường trực để mỗi giọt máu là một tấm lòng cao đẹp của thanh niên dành cho cộng đồng./
Phương Hà

Xem thêm