Thực hiện kế hoạch huy động vốn, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 27/4, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý II/2023.
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ quý II/2023.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ quý II/2023.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn trong những tháng đầu năm 2023 như: Triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương nhất là các giải pháp chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế; hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước, một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể; chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, triển khai chính sách cho vay theo Nghị quyết 33/NQ-CP về hỗ trợ thị trường bất động sản; đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực huy động vốn, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng dịch vụ; tập trung cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Huy động vốn toàn địa bàn đến 24/4/2023 đạt 12.559 tỷ đồng, tăng 4% so với 31/12/2022, dư nợ tín dụng đạt 11.623 tỷ đồng, giảm 1,92%, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,6% trong tổng dư nợ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về huy động vốn, cho vay để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021- 2025; tuân thủ các quy định về phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; tăng cường giám sát, kiểm tra nội bộ; thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng và Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025.../.

Xem thêm