Bài tham dự cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí về gương điển hình tiên tiến

Thượng úy Nguyễn Văn Huyền, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn và luôn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là nhận xét chung của nhiều người về Thượng úy Nguyễn Văn Huyền, Trưởng ban Xây dựng Hội (Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn).

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Văn Huyền cho biết: "Quá trình công tác, tôi luôn phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm; chịu khó nghiên cứu các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ để tham mưu giải quyết công việc đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn để thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Trong năm 2021 và năm 2022, Thượng úy Nguyễn Văn Huyền đã tham mưu thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Hội cũng như công tác chính sách, tuyên giáo, thi đua khen thưởng bảo đảm đúng theo Điều lệ Hội, có chất lượng. Tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Để nâng cao chất lượng công tác, Thượng úy Nguyễn Văn Huyền chủ động nghiên cứu các nội dung, những điểm mới trong hoạt động công tác Hội, nhất là Điều lệ Hội để tham mưu thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, chủ động tham mưu với lãnh đạo Hội trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh, trong những năm qua, Thượng úy Nguyễn Văn Huyền tích cực hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo khí thế chung nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội.

Với những kết quả đạt được trong công tác, năm 2021, Thượng úy Nguyễn Văn Huyền được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Giấy khen. Năm 2022 đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; được nhận Giấy khen đối với đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 31/5/2023, Thượng úy Nguyễn Văn Huyền là 01 trong 55 cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2023, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Xem thêm