Triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Tỉnh Bắc Kạn đã và đang triển khai các chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh bởi dịch Covid-19.

Giao dịch tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.
Giao dịch tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.110 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 14.500 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp của tỉnh đang gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ lưu trú, vận tải, may mặc, sản xuất chế biến nông, lâm sản...

Trong những tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã có buổi gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư để lắng nghe kiến nghị, đề xuất và nhanh chóng triển khai hàng loạt các chính sách, giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời như: Hỗ trợ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nhóm chính sách tài khóa, rà soát và lập danh mục các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh… Đồng thời, không tăng giá đối với các mặt hàng đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá; tập trung đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; xóa nợ tiền phạt chậm nộp…

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nhóm chính sách tài khóa, quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Thuế tỉnh đã thực hiện xóa nợ cho 70 doanh nghiệp với tổng số tiền 366 triệu đồng; tiếp nhận 13 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Bên cạnh đó, Sở Công thương triển khai Đề án “Hỗ trợ xúc tiến bán hàng online bằng phương thức tiếp thị đa kênh tỉnh Bắc Kạn năm 2021” với tổng kinh phí 286 triệu đồng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm, lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến ngày 31/5/2021, có 19 doanh nghiệp được hỗ trợ với tổng dư nợ gần 123 tỷ đồng; 50 doanh nghiệp, hợp tác xã được cho vay mới, với tổng doanh số cho vay trên 1.380 tỷ đồng.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện gia hạn nợ (từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/5/2021) cho 1.514 khách hàng với dư nợ 44 tỷ đồng và cho vay mới đối với 23.453 khách hàng với tổng số tiền trên 1.070 tỷ đồng); cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động cho 04 doanh nghiệp với 19 lao động, tổng số tiền giải ngân là 92 triệu đồng. Đồng thời triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã nhanh chóng triển khai hàng loạt các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách tiền tệ của Trung ương trên địa bàn, nhất là gói hỗ trợ tín dụng ngân hàng. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai hiệu quả các đề án khuyến công, gắn hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, du lịch. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hình thức xã hội hóa. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là đầu tư công.../.

Bích Ngọc

Xem thêm