Triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Sáng 27/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương…

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch được chú trọng. Việc định hướng thông tin, tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại được tăng cường.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra đúng định hướng. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và công tác khoa giáo được triển khai đúng kế hoạch. Hoạt động phối hợp giữa ngành tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp cùng cấp được quan tâm. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… Qua đó củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên giáo các cấp.

Đại biểu các địa phương tham luận, nêu ý kiến về công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm.

Đại biểu các địa phương tham luận, nêu ý kiến về công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm.

Lãnh đạo UBND tỉnh, đại biểu các sở, ngành và địa phương đã tham luận, phân tích sâu về hạn chế, khó khăn và những nguyên nhân của công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nêu một số định hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trọng tâm là chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tốt công tác tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo trong thời gian tới.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, ngành Tuyên giáo cần thực hiện tốt những nhiệm vụ như: Quan tâm đúng mức tới việc cụ thể hóa, gắn với nhiệm vụ thực tiễn sau các hội nghị trực tuyến học tập nghị quyết. Công tác thăm nắm tình hình dư luận, tư tưởng xã hội cần sâu sát, kịp thời hơn nữa. Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo. Làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng, phổ biến những cách làm hay. Tập trung tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên. Quan tâm hơn đến việc mua, đọc, sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng. Làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp…/.

Xem thêm