Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022

Theo kế hoạch phát triển rừng năm 2022, toàn tỉnh sẽ trồng 4.000ha rừng. Trong đó, trồng rừng phân tán 900ha; trồng lại rừng sau khai thác và các chương trình, dự án 3.100ha.

Làm đất đóng bầu ươm cây con giống tại Vườn ươm huyện Ngân Sơn.
Làm đất đóng bầu ươm cây con giống tại Vườn ươm huyện Ngân Sơn.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các Ban Quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cơ sở và các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2022. Cơ cấu trồng các loài cây đa mục đích như: Mỡ, lát hoa, trám, hồi, tông dù, thông...

Kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ giống, đảm bảo chất lượng; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh giống cây lâm nghiệp; đồng thời tổ chức chăm sóc 3.040ha rừng trồng những năm trước./.

                                                                           P – Q

Xem thêm