Triển khai Tháng an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sở Xây dựng Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ngành xây dựng năm 2023 nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong hoạt động xây dựng giảm thiểu rủi ro, tai nạn lao động…

Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Thời gian triển khai từ 01 – 31/5/2023 trên phạm vi toàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý ATVSLĐ trong ngành xây dựng.

Tăng cường công tác quản lý ATVSLĐ trong ngành xây dựng.

Tháng ATVSLĐ được triển khai với các nội dung cụ thể như: Tổ chức Lễ phát động Tháng ATVSLĐ năm 2023; các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ bao gồm Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, Nghị định số 06/2021 của Chính phủ, Thông tư số 10/2021/TT- BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN18:2021/BXD về an toàn trong thi công xây dựng; tổ chức các buổi phổ biến đến người lao động hưởng ứng tháng hành động; tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về ATVSLĐ trong xây dựng. Trong đó, các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát, đánh giá hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ, nguy cơ rủi ro, xác định vùng nguy hiểm tại các công trình đang thi công…/.

Xem thêm