Thuế và cuộc sống:

Từ 01/7, sử dụng chứng từ điện tử trong khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Từ 01/7, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phải sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để thay thế chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in hoặc giấy.

Từ 01/7, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phải sử dụng chứng từ điện tử trong khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Ảnh: Hoạt động tại bộ phận "Một cửa" - Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn).
Từ 01/7, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phải sử dụng chứng từ điện tử trong khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Ảnh: Hoạt động tại bộ phận "Một cửa" - Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn).

Cụ thể, theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, kể từ ngày 01/7/2022, các tổ chức, doanh nghiệp phải dừng việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in hoặc bằng giấy và phải chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp về việc chuyển đổi chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in hoặc giấy sang chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC với các nội dung cụ thể như sau: Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 30 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1, Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn cũng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để chủ động thống nhất định dạng trước khi sử dụng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn qua Phòng Tuyên truyền, số điện thoại 02093870713; địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để được hỗ trợ, giải đáp./.

H.V

Xem thêm