Xem xét nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 17/02, Hội đồng tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển họp nghe báo cáo chương trình hành động của các nhân sự dự kiến xem xét, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Ứng viên báo cáo chương trình hành động.

Ứng viên báo cáo chương trình hành động.

Nhân sự dự kiến xem xét, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, trình bày chương trình hành động của cá nhân gồm các đồng chí: Nông Xuân Bính, Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái (Sở Giao thông vận tải); Nghiêm Văn Thép, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ (Sở Giao thông vận tải).

Hội đồng tư vấn đã đặt câu hỏi với ứng viên về vấn đề liên quan đến chương trình hành động; nội dung về công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; chức năng, nhiệm vụ của đơn vị dự kiến bổ nhiệm nhân sự.

Dựa trên phần trình bày chương trình hành động và trả lời câu hỏi của ứng viên, Hội đồng tư vấn sẽ thống nhất đề xuất nhân sự đủ điều kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định bổ nhiệm./.

Xem thêm