02 địa phương hoàn thành kế hoạch trồng rừng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, đến nay, toàn tỉnh đã trồng rừng mới được hơn 3.200ha, đạt 80% kế hoạch, trong đó 02 địa phương đã hoàn thành và vượt kế hoạch trồng rừng gồm Bạch Thông và TP.Bắc Kạn.
Chủ cơ sở vườn ươm giống ở Ba Bể xuất bán cây mỡ

Chủ cơ sở vườn ươm giống ở Ba Bể xuất bán cây mỡ

Trong đó huyện Bạch Thông trồng được 477/405ha, đạt 118% kế hoạch, thành phố Bắc Kạn 155/150ha, đạt 104% kế hoạch. Một số huyện trồng được trên 80% diện tích gồm: Chợ Mới, Chợ Đồn, Ngân Sơn.

Năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển rừng do ảnh hưởng nắng hạn kéo dài nhưng các địa phương đã chủ động, khẩn trương tra dặm lại những diện tích bị chết, bị héo, hạn chế không để diện tích bỏ trống.

Thời gian tới, ngành Kiểm lâm tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động các địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, nhất là với các huyện tỷ lệ thực hiện đạt thấp, đảm bảo khung thời vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2023.

Niên vụ trồng rừng năm 2023, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng mới 4.045ha rừng, đến giữa tháng 7, toàn tỉnh trồng được hơn 3.216ha, đạt 80% kế hoạch giao. Trong đó, rừng tập trung thực hiện được 2.509ha; rừng phân tán 707ha; chương trình trồng 1 tỷ cây xanh được 960.000 cây, đạt 60% kế hoạch.

chi cục kiểm lâm

Xem thêm