Anh Nguyễn Công Hưởng, điển hình trong học và làm theo Bác

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là anh Nguyễn Công Hưởng, cán bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học - công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn).
Anh Nguyễn Công Hưởng giới thiệu, hướng dẫn một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi áp dụng KHKT thực hiện thành công trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Công Hưởng giới thiệu, hướng dẫn một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi áp dụng KHKT thực hiện thành công trên địa bàn tỉnh.

Với nhiệm vụ được giao, anh Hưởng đã trực tiếp phụ trách tham mưu xây dựng kế hoạch hằng năm và hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ của đơn vị. Tham gia cung ứng, giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ cho người dân trong tỉnh. Tham gia chuyển giao công nghệ về lĩnh vực chăn nuôi, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm khoa học công nghệ của đơn vị.

Anh chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi do đơn vị ký hợp đồng, mang lại hiệu quả kinh tế, được cấp có thẩm quyền và người dân đánh giá cao như: “Mô hình nuôi lợn bản địa bằng thảo dược để chế biến một số sản phẩm đặc sản phục vụ du lịch” thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia; “Nghiên cứu phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc thù theo chuỗi giá trị phục vụ du lịch khu vực hồ Ba Bể và vùng phụ cận”; “Mô hình chăn nuôi vịt bầu cổ xanh tại xã Tân Lập (Chợ Đồn)" được công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022…

Ngoài ra, với sự nỗ lực của mình, anh đã tham gia tư vấn cho 21 hợp tác xã ở một số huyện, thành phố để đăng ký danh mục dự án liên kết theo chương trình MTQG giai đoạn 2023-2025. Hiện nay, anh đang trực tiếp tư vấn cho 13 hợp tác xã thực hiện dự án liên kết thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân theo kế hoạch của đơn vị tại các huyện được gần 20 lớp với gần 600 học viên, đạt trên 200% kế hoạch giao. Với những nỗ lực, kết quả đạt được, anh Nguyễn Công Hưởng đã được cấp có thẩm quyền đề nghị UBND tỉnh biểu dương về những thành tích đạt được trong học tập và làm theo Bác./.

Ông Vũ Trí Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học - công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Anh Nguyễn Công Hưởng là một cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình trong công việc, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác. Từ những kết quả đó, anh Hưởng đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, là tấm gương xứng đáng được biểu dương và nhân rộng.

Xem thêm