Áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn TP. Bắc Kạn

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải vừa ký, ban hành Văn bản số 4406/UBND-VXNV về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

 
 

Xem thêm