Ba Bể tăng cường tuyên truyền về giảm nghèo

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Những năm qua, để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ người dân. Huyện Ba Bể còn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo.

Mô hình nuôi cá lồng trên sông Năng cho thu nhập khá của người dân huyện Ba Bể.

Mô hình nuôi cá lồng trên sông Năng cho thu nhập khá của người dân huyện Ba Bể.

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, huyện Ba Bể đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Hằng năm, huyện đã tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân tích nguyên nhân nghèo để đưa ra những giải pháp cụ thể tới từng hộ gia đình. Cùng với đó, ban hành các kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, cơ sở tiến hành đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như phân loại các hộ nghèo. Từ đó, có các chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo bền vững.

Theo kết quả rà soát được phê duyệt, toàn huyện Ba Bể có tổng số hộ nghèo sau rà soát là 3.223 hộ, chiếm tỷ lệ 26,32%. Tổng số hộ cận nghèo sau rà soát là 1.622 hộ, chiếm tỷ lệ 13,24%. Tổng số hộ thoát nghèo trong năm là 430 hộ, hộ thoát cận nghèo là 380 hộ.

Công tác tuyên truyền được địa phương thực hiện với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đã tập trung hướng dẫn cách thức vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ hộ đăng ký thoát nghèo, tuyên truyền nhân rộng các mô hình giảm nghèo từ việc hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong nông nghiệp, địa phương tập trung phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê; trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Bí xanh, hồng không hạt, cây dược liệu như giảo cổ lam, đinh lăng… kết hợp trồng các loại cây trồng ngắn ngày như: Chuối, các loại rau sạch,… gắn liền với các cây truyền thống, bảo vệ và khai thác hợp lý lâm sản phụ dưới tán rừng nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trao đổi về công tác giảm nghèo trong thời gian tới trên địa bàn xã Bành Trạch, ông Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định việc giảm nghèo cần có lộ trình, thời gian, cán bộ xã được phân công phụ trách thôn về công tác giảm nghèo, qua đó rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của từng hộ nghèo, đánh giá khả năng thoát nghèo, từ đó đưa ra thời gian phấn đấu thoát nghèo cho từng hộ, những hộ có khả năng thoát nghèo được định hướng qua thời gian từ những năm trước, cán bộ xã phụ trách thôn tuyên truyền các chính sách cho người dân, định hướng trong sản xuất nhằm tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo cho hộ dân.

Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được, cùng các biện pháp đồng bộ, phù hợp mà các cấp ủy, chính quyền huyện đã và đang thực hiện, với việc tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ngay từ cơ sở, công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Ba Bể sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào đời sống của Nhân dân./.

Xem thêm