Ba Bể tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X

BBK - Ngày 15/6, Hội Nông dân huyện Ba Bể tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Ba Bể khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Ba Bể khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội có chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - hội nhập - phát triển". Tham dự có 148 đại biểu đại diện cho hơn 8.980 hội viên trên toàn huyện.

Huyện Ba Bể hiện có trên 10.640 hộ sản xuất nông nghiệp, trong đó hơn 8.980 hội viên nông dân. Nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã khắc phục khó khăn, đoàn kết thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, như: Hằng năm đánh giá xếp loại 15/15 cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi hội đạt vững mạnh và khá; trong nhiệm kỳ đã có 13.356 lượt hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, kết quả bình xét có 6.678 lượt hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong nhiệm kỳ có 133 hộ hội viên nghèo thoát nghèo…

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân huyện Ba Bể đặt ra một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, phát huy mọi nguồn lực của địa phương; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp - lâm nghiệp - công nghiệp và dịch vụ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; hằng năm, 90% hội viên được phổ biến, tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật…

Ông Dương Xuân Trường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể phát biểu bế mạc Đại hội.

Ông Dương Xuân Trường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đã bầu ra 23 vị vào Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Dương Xuân Trường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể khóa IX, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Xem thêm