Ba Bể tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

BBK - Ngày 13/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023.
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Huyện Ba Bể hiện có gần 12.200 hộ với trên 53.400 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc chính là Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh và một số dân tộc khác cùng sinh sống trên 179 khu dân cư, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 80%.

Trong những năm qua Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm tăng cường, củng cố và giữ vững, phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tham luận của các đại biểu là người dân tộc thiểu số tại hội nghị tập trung vào những nội dung, giải pháp xây dựng chương trình tốt hơn trong những năm tới.

Tham luận của các đại biểu là người dân tộc thiểu số tại hội nghị tập trung vào những nội dung, giải pháp xây dựng chương trình tốt hơn trong những năm tới.

Toàn huyện có 3.978 lượt khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với trên 261.290 lượt người tham dự; nhân dịp Ngày hội đã biểu dương khen thưởng 62 tập thể, 12.199 lượt hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, thông qua Ngày hội đã tuyên truyền, vận động người dân hiến hơn 300.000m2 đất, trên 57.000 ngày công lao động, huy động tiền mặt được trên 6 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới…

Chủ tịch UBND huyện Ba Bể tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích góp phần tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở các địa phương đạt kết quả cao.

Chủ tịch UBND huyện Ba Bể tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích góp phần tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở các địa phương đạt kết quả cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn có một số khó khăn cần khắc phục như: Việc hướng dẫn, tổ chức triển khai còn nhiều lúng túng, thiếu tính sáng tạo. Công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp thực hiện nội dung tại một số địa phương chưa rõ nét. Hình thức tổ chức Ngày hội trên các địa bàn vùng cao, nơi có đông đồng bào dân tộc ít người chưa thực sự phong phú, chưa phát huy được những nét văn hóa riêng của từng dân tộc…

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể đặt ra một số mục tiêu như: Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên. Thông qua tổ chức ngày hội để bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa, tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Xem thêm