Bắc Kạn: 02 dự án vào vòng chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn”

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sau vòng bán kết khu vực miền Bắc Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023 diễn ra trong 02 ngày 12, 13/9 tại tỉnh Hà Nam, có 02 dự án của tỉnh Bắc Kạn được vào vòng chung kết. 
Thí sinh Nguyễn Văn Phước thuyết trình về dự án khởi nghiệp của nhóm.

Thí sinh Nguyễn Văn Phước thuyết trình về dự án khởi nghiệp của nhóm.

Tham gia vòng bán kết khu vực miền Bắc riêng tỉnh Bắc Kạn có 03 dự án tham gia, gồm: “Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây giống, thương phẩm theo chuỗi giá trị kết hợp xây dựng hệ thống bảo quản nông sản (khoai tây giống, khoai tây thương phẩm...) bằng công nghệ kiểm soát môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” của nhóm tác giả Thân Liêu Minh Nhật - Lý Văn Phượng; “Đẩy mạnh du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy cảnh sắc, văn hóa, truyền thống địa phương huyện Ngân sơn, tỉnh Bắc Kạn” của nhóm tác giả Doanh Hồng Na - Doanh Thị Hồng Chuyên - Nguyễn Văn Phước; “Chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ ốc nhồi” của tác giả Nguyễn Tiến Sáu.

Tác giả Thân Liêu Minh Nhật trình bày dự án.

Tác giả Thân Liêu Minh Nhật trình bày dự án.

Năm nay, các dự án tham gia thuộc nhóm lĩnh vực, gồm: Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa thông qua trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và tận dụng tài nguyên bản địa; bảo tồn văn hoá dân tộc thông qua phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng.

Kết quả, có 13 dự án khu vực miền Bắc lọt vào vòng chung kết, trong đó tỉnh Bắc Kạn có 02 dự án của nhóm tác giả Thân Liêu Minh Nhật - Lý Văn Phượng và nhóm tác giả Doanh Hồng Na - Doanh Thị Hồng Chuyên - Nguyễn Văn Phước.

Vòng chung kết dự kiến được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng vào tháng 10/2023./.

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN KHU VỰC MIỀN BẮC THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI

DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP THANH NIÊN NÔNG THÔN NĂM 2023

Hà Nam

Tác giả Phạm Văn Thắng dự án “Sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao kết hợp du lịch trải nghiệm Gió sông Hồng”

Lai Châu

Tác giả: Giàng A Phong Tuyên dự án “Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu phân phối sản phẩm chuối sấy trên địa bàn xã Bản Lang”

Thái Bình

Tác giả: Nguyễn Văn Luân dự án “Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo theo chuỗi sản xuất bền vững tại miền Bắc và Bắc miền Trung”

Bắc Kạn

Tác giả Doanh Hồng Na, Doanh Hồng Chuyên, Nguyễn Văn Phước dự án “Đẩy mạnh du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy cảnh sắc, văn hóa truyền thống địa phương huyện Ngân sơn, tỉnh Bắc Kạn”

Tác giả Thân Liêu Minh Nhật, Lý Văn Phượng dự án “Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây giống, thương phẩm theo chuỗi giá trị kết hợp xây dựng hệ thống bảo quản nông sản (khoai tây giống, khoai tây thương phẩm...) bằng công nghệ kiểm soát môi trường”

Hải Phòng

Tác giả: Trần Thị Quỳnh Vân dự án “Nông nghiệp trải nghiệm kết hợp giáo dục và phát triển sản phẩm địa phương”

Gia Lai

Tác giả: Rơ Mah H'Dịu dự án “Làng nghề đan lát truyền thống thanh niên”

Cao Bằng

Tác giả Đinh Thị Minh Thanh dự án “Hệ sinh thái dược liệu thương phẩm gắn với phát triển du lịch vùng cao”

Tác giả Nguyễn Kim Phương dự án “Du lịch cộng đồng Tày’s Homestay kết hợp với nghề thủ công đan lát”

Yên Bái

Tác giả Hoàng Thị Liếng dự án “Máy tra hạt rau”

Lào Cai

Tác giả Lý Láo Tả dự án “Mô hình nuôi cá tầm nước lạnh”

Tác giả An Văn Tuấn dự án “Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cây Đại Bi”

Ninh Bình

Tác giả Nguyễn Văn Dư, Đinh Thị Loan dự án “Sản xuất tinh dầu tràm”

Xem thêm