Bắc Kạn biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 02/6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2023.
Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị do Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị do Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn biểu diễn.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; thành viên Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 106 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc và chào mừng hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc và chào mừng hội nghị.

Phát biểu khai mạc và chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn khẳng định: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng Nhân dân trong toàn tỉnh tham gia, ra sức thi đua học tập, lao động và công tác nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tỉnh Bắc Kạn đã thường xuyên quan tâm đến công tác thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong đó, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình, gương điển hình tiên tiến. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã lựa chọn, suy tôn được những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu để giới thiệu, tuyên truyền trên phương tiện truyền thông của tỉnh và Trung ương...

Trong giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng, phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Đại biểu dự hội nghị xem phóng sự do Đài PT&TH tỉnh Bắc Kạn thực hiện về các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị xem phóng sự do Đài PT&TH tỉnh Bắc Kạn thực hiện về các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Hằng năm, phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”, gắn với các phong trào như: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Bắc Kạn đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Các phong trào thi đua nói trên đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Qua các phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình của tập thể, cá nhân trong học tập, công tác, lao động, sản xuất. Nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo được phổ biến, nhân rộng đã tạo được sức lan tỏa, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, xung kích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Có 23 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tôn vinh tại hội nghị.

Có 23 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tôn vinh tại hội nghị.

Các mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng theo từng lĩnh vực cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị được giao và thực tiễn của từng ngành, địa phương. Nhiều điển hình, mô hình tiên tiến đã được công nhận, vinh danh, như: Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn; Viễn thông Bắc Kạn; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Nông Hạ (Chợ Mới), xã Phương Viên (Chợ Đồn); Hợp tác xã Nhung Lũy, thôn Nà Nghè, xã Yến Dương (Ba Bể); ông Ma Xuân Thu, thôn Vi Lạp, xã Nhạn Môn (Pác Nặm); bà Nguyễn Thị Nụ, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Kạn…

Ngày 31/5, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn đã ký Quyết định số 946/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 45 tập thể, 06 hộ gia đình và 55 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023.

Hội nghị đã tiến hành tôn vinh 23 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu nằm trong số 106 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 946/QĐ-UBND.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh trong những năm qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đổi mới nội dung hình thức, phương thức phổ biến, tuyên truyền điển hình tiên tiến bảo đảm khách quan, đúng thực chất, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Đồng thời, đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả phát triển của các mô hình để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các tập thể, cá nhân được biểu dương, tôn vinh tại hội nghị tiếp tục phát huy thành tích, nỗ lực cống hiến nhằm tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng.../.

Xem thêm