Bắc Kạn cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn.

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 102 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 37 doanh nghiệp so với năm 2020; 55 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 13 doanh nghiệp so với năm 2020; 7 doanh nghiệp giải thể, giảm 9 doanh nghiệp so với năm 2020. Đến thời điểm hiện tại, tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh là 1.098 doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và tư vấn; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, thực hiện dự án.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong năm 2021, môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện và ngày càng hấp dẫn, có sức hút đối với các nhà đầu tư. Đã có nhiều nhà đầu tư nghiên cứu, quy hoạch, lập dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 1.113 tỷ đồng, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 7 dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc sử dụng đất theo đề nghị của các nhà đầu tư; hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai đưa đất vào sử dụng sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đảm bảo tiến độ dự án. Lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021- 2025) tỉnh Bắc Kạn, xây dựng dự toán, tổ chức xin ý kiến Tổng cục Quản lý đất đai, các sở, ngành liên quan...

Về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tỉnh thường xuyên tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án cũng như tạo nhiều quỹ đất sạch có sẵn để nhà đầu tư tiếp cận.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp; chấp hành các quy định về lãi suất, phí; áp dụng quy trình cho vay đơn giản; chủ động tiếp cận, hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay. Thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi như giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.

Xác định chuyển đổi nhận thức trong chuyển đổi số là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 08/4/2021 về tuyên truyền Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Với mục đích tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chuyển đổi số để các tầng lớp nhân dân nhận thức, hiểu đầy đủ, hình thành khái niệm, bước đầu có nhận thức ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng chuyển đổi số để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trong năm 2021, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân có cơ hội giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, UBND tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Tập đoàn Kim Nam ký kết hợp tác thực hiện sàn thương mại điện tử giữa tỉnh Bắc Kạn, triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6808/UBND-GTCNXD ngày 11/10/2021 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong đó “tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2021 và xem xét thực hiện vào thời gian phù hợp”. Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính, các giấy phép, các quy định không cần thiết; đề xuất, kiến nghị cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động giải quyết những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng công vụ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện hiệu quả các chương trình, hội nghị xúc tiến đầu tư; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đầu tư vào tỉnh. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phải đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư; tập trung vào các dự án mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế./.

Bích Ngọc

Xem thêm