Bắc Kạn chủ động phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng

BBK -
sở, ngành nông nghiệp, thôn

Xem thêm