Bắc Kạn: Công bố và bàn giao tài liệu kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 11/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp với một số sở, ngành của tỉnh để công bố và bàn giao tài liệu kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Quang cảnh buổi họp.

Quang cảnh buổi họp.

Đến nay, kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thiện và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 08/02/2023, làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và chính quyền địa phương triển khai thực hiện.

Theo đó, đối tượng cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã khoanh định là 1.038 khu vực, với tổng diện tích là 145.411,13ha. Trong đó, đất di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh 82 khu vực với tổng diện tích là 1.184,52ha; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, hồ thủy lợi 34 khu vực với tổng diện tích là 111.269,76ha; đất dành cho an ninh 37 khu vực với tổng diện tích là 118,67ha; đất dành cho quốc phòng 256 khu vực với tổng diện tích 27.038,58ha;

Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 01 khu vực với diện tích 0,15ha; đất truyền thông, thông tin 514 khu vực với tổng diện tích là 13,41ha; khu vực cấm khai thác cát sỏi lòng sông 68 khu vực với tổng diện tích là 177,84ha; đất công trình giao thông 37 khu vực với diện tích 5.180,19ha; đất công trình điện 09 khu vực với tổng diện tích 427,99ha.

Về đối tượng tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, hiện nay chưa có khu vực hay vị trí nào đưa vào khoanh định là khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Ngành Tài nguyên và Môi trường bàn giao tài liệu cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Ngành Tài nguyên và Môi trường bàn giao tài liệu cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Tại Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao tài liệu kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho các sở ngành. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với ngành trong quá trình quản lý các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã được khoanh định, phê duyệt và phối hợp trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, đảm bảo các khu vực khoáng sản được cấp phép không trùng lấn với các khu vực đã được khoanh định là khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản…/.

Xem thêm