Bắc Kạn: Nhiều chi, đảng bộ chưa thực hiện việc mua và đọc báo Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn, hiện  còn nhiều chi, đảng bộ chưa thực hiện việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng hoặc có đặt nhưng chưa mua đủ 03 loại báo, tạp chí của Đảng theo Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cần nhận thức rõ việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ của công tác Đảng.

Cần nhận thức rõ việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ của công tác Đảng.

Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn có 26 chi bộ trực thuộc, đến tháng 3/2024 Đảng ủy xã chưa thực hiện việc đặt mua báo Đảng. Trao đổi về điều này, đồng chí Triệu Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thắng cho biết: "Trước đây chúng tôi đã thực hiện việc đặt mua báo Đảng nhưng vừa qua, do nguồn kinh phí khó khăn nên đã tạm dừng một thời gian. Bắt đầu từ quý II/2024 này chúng tôi sẽ tiếp tục việc đặt mua báo Đảng trở lại và tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên việc học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng".

Theo đồng chí Nông Thế Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Bản Chói, xã Đồng Thắng: "Trước đây khi có báo Đảng, chúng tôi hay lựa chọn một số tin, bài phù hợp để phổ biến trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Hiện nay không có báo giấy, tuy có thể sử dụng điện thoại thông minh để truy cập báo điện tử nhưng rất bất tiện trong việc lọc thông tin, hơn nữa là chi bộ nông thôn nên phần đa các đảng viên đều đã cao tuổi, việc phổ biến hay tóm tắt một nội dung bài báo nào đó trên điện thoại để truyền tải là rất khó khăn"…

Theo thống kê phát hành của Báo Bắc Kạn, hiện nay có 11/20 đảng bộ xã, thị trấn của Chợ Đồn không đặt mua Báo Bắc Kạn, 03/20 đảng bộ xã, thị trấn có đặt nhưng không đầy đủ. Toàn Đảng bộ huyện chỉ có 138/375 chi, đảng bộ đặt mua báo Bắc Kạn, chiếm 36,80%. Còn theo thống kê của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có 35% đảng bộ cơ sở và 19% chi bộ cơ sở trong tỉnh đặt mua báo Nhân dân, 19% đảng bộ cơ sở và 38% chi bộ cơ sở đặt mua Báo Bắc Kạn, 27% đảng bộ cơ sở và 29% chi bộ cơ sở đặt mua Tạp chí Cộng sản.

Một số địa phương có tỷ lệ số chi, đảng bộ đặt, mua báo cao như Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì. Chợ Đồn có tỷ lệ chi, đảng bộ đặt mua báo, tạp chí của Đảng thấp (hơn 36%), ngoài ra còn nhiều chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan tỉnh chưa thực hiện việc đặt mua báo Đảng.

Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28/12/1996 về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng của Bộ Chính trị đã quy định rõ: Mỗi chi bộ đảng, mỗi UBND, HĐND xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có báo Nhân Dân (hằng ngày) và các báo của đảng bộ địa phương mình. Mỗi đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một tạp chí Cộng sản. Có các hình thức phù hợp để đảng viên, đoàn viên và Nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng, hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ngày 06/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Thông báo kết luận số 173-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch 199-KH/TU về thực hiện thông báo này. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã nhiều lần đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 199-KH/TU như Công văn số 810-CV/BTGTU, ngày 05/8/2022 về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó đề nghị Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, yêu cầu bố trí đủ kinh phí để mua đủ các đầu báo, tạp chí theo Kế hoạch số 199-KH/TU...

Trước thực trạng một số chi, đảng bộ chưa thực hiện việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng với lý do không bố trí được kinh phí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã có văn bản gửi Sở Tài chính về việc phối hợp tham mưu kinh phí thực hiện việc mua báo, tạp chí của Đảng.

Ngày 10/10/2022, Sở Tài chính đã có Văn bản số 2172/STC-QLNS về việc kinh phí thực hiện việc mua báo, tạp chí của Đảng theo Kế hoạch số 199-KH/TU gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó nêu cụ thể: Do việc mua báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ chi của tổ chức cơ sở Đảng, vì vậy các tổ chức cơ sở Đảng có trách nhiệm tự đảm bảo kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí hoạt động được quy định cụ thể tại Điều 4 Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, gồm các nguồn sau: Đảng phí được trích giữ lại theo Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị. Thu khác của tổ chức đảng: Thu về thanh lý tài sản, các khoản thu từ hỗ trợ, tài trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân cho hoạt động của tổ chức đảng. Ngân sách nhà nước cấp bằng chênh lệch tổng dự toán chi trừ (-) số tiền đảng phí được trích giữ lại và các khoản thu khác của tổ chức đảng và thông qua các cơ quan, đơn vị: Ngân sách xã, phường, thị trấn…

Đối với UBND các xã, phường, thị trấn: Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn, tại khoản 2, 3 Điều 12 quy định định mức chi phục vụ hoạt động tính cho 01 biên chế được cấp có thẩm quyền giao đối với cấp xã là 23 triệu đồng/biên chế/năm, định mức trên đã bao gồm kinh phí để chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, chi thông tin, liên lạc như: cước điện thoại, internet, ấn phẩm sách báo, tạp chí…

Ngoài ra, cấp xã còn được bổ sung ngoài định mức để chi hoạt động chung hằng năm tính theo số thôn, tổ dân phố thuộc xã với số tiền là 10 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm.

Như vậy, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm giao cho cấp xã đã bao gồm kinh phí mua báo, tạp chí theo quy định.

Việc đặt mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ của công tác đảng; là cơ sở cho đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng - lý luận của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng như tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; Xây dựng phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng; đưa việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng là một trong những tiêu chí để xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm của các đơn vị, địa phương, tổ chức Đảng./.

Xem thêm