Bắc Kạn phấn đấu trồng trên 6.500ha theo Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 21/7/2021 về thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tham gia trồng cây tại Lễ phát động trồng cây hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tham gia trồng cây tại Lễ phát động trồng cây hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành trồng 7.975.000 cây, trong đó gồm 5.045.000 cây phân tán tương đương diện tích 5.045ha và 2.930.000 cây trồng rừng tập trung trên đất trống tương đương diện tích 1.465ha.

Trồng cây xanh phân tán trung bình mỗi năm trồng trên 1,1 triệu cây. Chọn loài cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh thái, tập quán canh tác của từng địa phương, từng khu vực cụ thể; ưu tiên trồng cây bản địa, các loài cây thân gỗ, cây đa mục đích có giá trị bảo vệ môi trường, tác dụng phòng hộ cao.

Trong khu vực đô thị, khu dân cư tập trung sẽ trồng trên các tuyến đường phố, khu vực công cộng, quảng trường, khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, các công trình tín ngưỡng, nhà ở và các công trình công cộng khác...

Khu vực nông thôn, trồng trên đất vườn, hành lang giao thông, ven sông, kênh mương, bờ đồng, nương rẫy; khu văn hóa lịch sử, tôn giáo, khu, cụm công nghiệp; kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp và các mảnh đất nhỏ phân tán khác…

Trồng rừng tập trung trên đất trống chưa có rừng, trung bình mỗi năm trồng 586.000 cây. Đối với rừng phòng hộ, trồng rừng bằng loài cây có bộ rễ sâu bám chắc, ưu tiên cây bản địa và có khả năng chống chịu, sinh trưởng, phát triển tốt. Đối với rừng sản xuất, tập trung trồng các loài cây có năng suất, chất lượng cao, khuyến khích sử dụng các giống cây sản xuất bằng mô, hom; kết hợp trồng cây gỗ nhỏ mọc nhanh và cây gỗ lớn dài ngày; chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn ở những nơi có điều kiện thích hợp. Ưu tiên trồng các loài cây keo lai mô, keo hom, lát hoa, mỡ…

Kế hoạch cũng đề ra giải pháp thực hiện và định mức hỗ trợ trồng rừng theo quy định. Kế hoạch được triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ, đưa kế hoạch trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, trong từng khu dân cư nông thôn, khu đô thị, khuôn viên trường học, khu công nghiệp, công sở... với sự tham gia của mọi người dân; huy động tối đa nguồn lực của xã hội, nhằm từng bước nâng cao chất lượng và độ che phủ của rừng, tăng cường sự tham gia, đóng góp tích cực của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân./.

Thanh Huyền

Xem thêm