Bắc Kạn tăng cường công tác quản lý quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00

Đến nay, công tác quy hoạch xây dựng, kiến trúc và trật tự xây dựng được các cấp, ngành tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Chất lượng lập, thẩm định và quản lý quy hoạch ngày càng được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự xây dựng dần đi vào nền nếp, ý thức của Nhân dân và các tổ chức đã có chuyển biến rõ rệt. Quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị, nông thôn được quan tâm, từng bước làm thay đổi diện mạo theo hướng văn minh, hiện đại, bản sắc, hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững.

Đối với quy hoạch chung đô thị, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Chợ Rã (Ba Bể), giai đoạn 2021-2030; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn), giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050; hướng dẫn UBND huyện Ngân Sơn thực hiện việc lập Quy hoạch chung thị trấn Vân Tùng và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới); thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn đến năm 2045...

Đồng chí Hà Minh Cương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trao đổi về việc thực hiện Chỉ thị 29.

Trước mắt, Sở Xây dựng tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực triển khai lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, cắm mốc giới các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị, các xã, các khu chức năng trong năm 2023, làm cơ sở triển khai các quy hoạch cấp dưới vào năm 2024 - 2025.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu hoàn thành Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Tỉnh ủy về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Xem thêm