Bắc Kạn: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm trước

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị gia tăng của tỉnh Bắc Kạn ước đạt hơn 2.891 tỷ đồng, đạt 47,55% kế hoạch, tăng trưởng 5,27% so với cùng kỳ năm 2017. GRDP bình quân đầu người 6 tháng đầu năm đạt 13 triệu đồng/người, đạt 46,4% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị gia tăng của tỉnh Bắc Kạn ước đạt hơn 2.891 tỷ đồng, đạt 47,55% kế hoạch, tăng trưởng 5,27% so với cùng kỳ năm 2017. GRDP bình quân đầu người 6 tháng đầu năm đạt 13 triệu đồng/người, đạt 46,4% kế hoạch.

Tỉnh Bắc Kạn tập trung phát triển các cây trồng có giá trị cao gắn với sản xuất hàng hóa.
Tỉnh Bắc Kạn tập trung phát triển các cây trồng có giá trị cao gắn với sản xuất hàng hóa.

Cụ thể về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt hơn 800 tỷ đồng; khu vực công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt hơn 400 tỷ đồng; khu vực dịch vụ 1.641.083 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch, tăng 6,65%. Tổng giá trị gia tăng khoảng 4.206.175 triệu đồng, đạt 46,27% kế hoạch.

Về sản xuất nông, lâm nghiệp nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra cụ thể: Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân ước đạt 80.081 tấn, đạt 101% kế hoạch. Tổng diện tích đăng ký trồng rừng năm 2018 là 6.278ha, đạt 101,2% kế hoạch. Hiện các địa phương đang tập trung chỉ đạo trồng cơ bản diện tích trồng rừng trong tháng 6/2018.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng ước đạt 497.576 triệu đồng, đạt 52,1% kế hoạch, tăng 5,89% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tổng vốn được giao 1.580.519 triệu đồng, ước giải ngân 474.160 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch. Hoạt động thương mại với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.619 tỷ đồng, tăng 21,89% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 54,12% kế hoạch năm 2018.  Công tác xúc tiến đầu tư tỉnh đã thu hút được 13 dự án, tặng 08 dự án so với cùng kỳ, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 09 dự án với tổng vốn đầu tư 641 tỷ đồng và Ban quản lý các KCN đã phê duyệt 03 dự án với tổng mức đầu tư 3.335 tỷ đồng. Ngành du lịch phát triển tổng thu từ khách du lịch ước đạt 167,5 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 292.151 triệu đồng, trong đó thu nội địa 291.181 triệu đồng, bằng 49,9% dự toán Trung ương giao, bằng 47,9% dự toán tỉnh giao, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.946.121 triệu đồng.

Nhìn chung kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục phát triển, lạm phát được kiểm soát, tín dụng tiếp tục đà tăng trưởng, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Sản xuất hàng hóa còn chậm, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều sự cố thiên tai xảy ra, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Bắc Kạn đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tập trung thực hiện các nghị quyết của tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp; triển khai thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp tạo điều kiện cho các nhà máy hoạt động ổn định và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; tăng cường công tác quản lý, quảng bá thương hiệu và tìm thị trường cho sản phẩm có thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bích Ngọc
 

Xem thêm