Công tác dân tộc:

Bắc Kạn truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, công tác bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả đạt được giúp vị thế của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số được nâng lên, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.
Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn phối hợp tuyên truyền tại xã Cổ Linh (Pác Nặm).

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn phối hợp tuyên truyền tại xã Cổ Linh (Pác Nặm).

Tiếp tục thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025" (Đề án) theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án và Chương trình “Truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025”. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện.

Ban Dân tộc tỉnh đã lựa chọn 02 xã có tỷ lệ biểu hiện xu hướng bất bình đẳng giới cao để triển khai nhân rộng mới 02 mô hình thực hiện Đề án tại xã Cổ Linh và xã Nghiên Loan (Pác Nặm); tổ chức 02 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới cho đội ngũ tuyên truyền viên tại 02 mô hình điểm và sản xuất file âm thanh (audio spot) tuyên truyền về bình đẳng giới bằng ba thứ tiếng Việt, Mông, Dao để làm tài liệu tuyên truyền tại các mô hình điểm.

Thông qua các hình thức tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức rõ thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, về phòng, chống bạo lực giới trong gia đình và cộng đồng. Đồng thời, tăng cường sự gắn kết và nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo địa phương đối với các vấn đề liên quan tới bình đẳng giới.

Cũng trong năm 2022, UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện và đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới.

Huyện Pác Nặm tổ chức tuyên truyền "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" bằng hình thức "Rung chuông vàng" tại Trường PTDTBT THCS Nghiên Loan.

Huyện Pác Nặm tổ chức tuyên truyền "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" bằng hình thức "Rung chuông vàng" tại Trường PTDTBT THCS Nghiên Loan.

Đồng chí Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh: Tính đến nay, cùng với hoạt động của các ngành chức năng và các địa phương, Ban Dân tộc tỉnh đang duy trì 06 mô hình thực hiện Đề án tại các địa phương, gồm: Nghiên Loan, Cổ Linh (Pác Nặm), Hoàng Trĩ (Ba Bể), Đôn Phong (Bạch Thông), Thanh Vận (Chợ Mới) và Xuân Lạc (Chợ Đồn). Đây là 06 mô hình điểm thực hiện Đề án dựa trên khảo sát thực tế tình hình liên quan tới bình đẳng giới.

Là một trong các địa phương đang triển khai mô hình thực hiện Đề án, đồng chí Lường Văn Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Linh (Pác Nặm) chia sẻ: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác bình đẳng giới trên địa bàn trong những năm gần đây có chuyển biến tích cực, nhận thức chung của người dân về vấn đề này được nâng lên. Đồng thời, việc thực hiện mô hình về triển khai Đề án chắc chắn sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.../.

Xem thêm