Bắc Kạn và TP. Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác phát triển KTXH

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 25/3, tỉnh Bắc Kạn và Thành phố Hồ Chí Minh ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025.
Lễ ký kết hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và 9 tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ.Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ trái sang, hàng đầu tiên) ký thỏa thuận hợp tác.

Lễ ký kết hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và 9 tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ.Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ trái sang, hàng đầu tiên) ký thỏa thuận hợp tác.

Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025 được xác định trên cơ sở phối hợp có trọng tâm, trọng điểm ưu tiên vào một số lĩnh vực có lợi thế của địa phương.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ xúc tiến đầu tư vào Bắc Kạn với các dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự án sản xuất trong cụm công nghiệp... Chỉ đạo Tổng Công ty du lịch Sài Gòn - TNHH MTV chuẩn bị các điều kiện và ưu tiên nguồn lực để tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn – Ba Bể. Mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình an sinh xã hội, dự kiến hỗ trợ xây dựng nhà ở cho khoảng 200 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Xem thêm